Strona główna
Poland 1 | Poland 2 | World A-E | World F-N | World O-Z | Linki | Technika | Wydarzenia | Magazyn
Bibliografia | Kontakt
Katarzyna Maksymowicz (Polska) Wojciech Marchlewski (Polska) Tomasz Mielech (Polska) Sławomir Mielnik (Polska) Marcin Opałczyński (Polska) Michał Ostrowski (Polska) Ada Pałka (Polska) Robert Panas (Polska) Arkadiusz Podstawka (Polska) Agnieszka Popławska (Polska) Wojciech Potocki (Polska) Tomasz Przewrocki (Polska) Maciej Regulski (Polska) Andrzej Ruszkowski (Polska) Grzegorz Sidorowicz (Polska) Marek Sobkiewicz (Polska) Krzysztof Sowa (Polska) Marek Szpak (Polska) Lech Szymanowski (Polska) Paweł Tometczak (Polska) Katarzyna Wielhorska (Polska) Michał Wilk (Polska) Tomasz Woźniak (Polska) Janusz Wójcik (Polska) Zbigniew Wróblewski (Polska) Piotr Zastróżny (Polska)

Katarzyna Wielhorska (ur. 1985) Studiowała grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2011 obroniła dyplom z wyróżnieniem pokazując plakaty oparte na swoich fotografiach otworkowych. Obecnie zajmuję się różnymi dziedzinami sztuki: litografią, rysunkiem, malarstwem, oraz fotografią otworkową. Korzystając z najstarszej formy fotografii artystka zapisuje to co jest dla oka nieosiągalne, pozostawia niedopowiedziane kadry, smugi i brudy by wpłynąć na nasze postrzeganie. Na sam akt tworzenia wpływa również własnoręczna konstrukcja aparatów.

Od dawien dawna technika fotograficzna jest udoskonalona wraz z upływem czasu. Skraca się czas naświetlania, a fotografię analogową zastąpiono cyfrową. Osiągnięcie dobrego zdjęcia wymaga coraz mniejszego wysiłku. Z powodu rozwijającej się techniki, fotograf ma coraz mniej do powiedzenia. Fotografia jednych fascynuje doskonałym zapisywaniem obrazu, innych drażni doskonałością. Część artystów pragnie doskonałości, inni uznają ją za wadę. Fotografia otworkowa nie ogranicza autora, to narzędzie intuicyjne, wręcz magiczne. Jest nieprzewidywalna i zależna od wielu czynników. Otwiera nam świat zamknięty dla naszych oczu, inny, nieznany...to jest to co kocham w niej najbardziej.

Katarzyna WielhorskaWielhorska Catherine (b. 1985) studied graphics at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In 2011 she defended a diploma with honors based on posters showing his photographs pinhole. Currently she deals with different fields of art: lithographs, drawings, paintings, and pinhole photography. Using the oldest forms of photography she writes what is impossible for the eye, unsaid staff, smudges and dirt to influence our perceptions. At the very act of creation is also influenced by hand-camera design.

From time immemorial enhanced imaging technique over time. Reduced exposure time and analog was replaced by digital photography. Achieve good images requires increasingly less effort. Because of evolving technology, the photographer has less to say. Photography fascinates some great saving an image, other irritating perfection. Some artists want perfection, while others consider it a disadvantage. Pinhole photography does not limit the author, this tool is intuitive, almost magical. It is unpredictable and depends on many factors. Opens closed world to our eyes , the world unknown ...this is the thing i love the most.

by Katarzyna Wielhorska
Strona: [1]  2  3  4  5  6  
© 2008 Pinhole
Wszelkie prawa zastrzeżone