Strona główna
Poland 1 | Poland 2 | World A-E | World F-N | World O-Z | Linki | Technika | Wydarzenia | Magazyn
Bibliografia | Kontakt
Katarzyna Maksymowicz (Polska) Wojciech Marchlewski (Polska) Tomasz Mielech (Polska) Sławomir Mielnik (Polska) Marcin Opałczyński (Polska) Michał Ostrowski (Polska) Ada Pałka (Polska) Robert Panas (Polska) Arkadiusz Podstawka (Polska) Agnieszka Popławska (Polska) Wojciech Potocki (Polska) Tomasz Przewrocki (Polska) Maciej Regulski (Polska) Andrzej Ruszkowski (Polska) Grzegorz Sidorowicz (Polska) Marek Sobkiewicz (Polska) Krzysztof Sowa (Polska) Marek Szpak (Polska) Lech Szymanowski (Polska) Paweł Tometczak (Polska) Katarzyna Wielhorska (Polska) Michał Wilk (Polska) Tomasz Woźniak (Polska) Janusz Wójcik (Polska) Zbigniew Wróblewski (Polska) Piotr Zastróżny (Polska)
Zajmuję się fotografowaniem ciemnią optyczną, najprostszą metodą rzutowania obrazu na materiały światłoczułe. Nie stosuję soczewek, zapraszam wszechobecną energię do bezpośredniej współpracy.
Nie stawiam Światłu, żadnych żądań czy ograniczeń, zapraszam je łagodnie do wnętrz moich prostych kamer; rejestruję, dokumentuję, poznaję. Fotografowanie ciemną optyczną jest w większości nieprzewidywalne, konstruując najprostsze rejestratory, spodziewam się zadowalających efektów, czasem żadnych.
Manipuluję ogniskową i średnicą otworka, przewiduję i nie przewiduję. Proste kamery rejestrują rzeczywistość absolutną, niedoskonałość kadru, niedoskonałość mojego postrzegania świata.
Wykonanie camery obscury nie jest wyjątkowym zdarzeniem, to wyjątkowo proste czynności.
Wyjątkowym natomiast dla mnie zdarzeniem jest uzyskany fotogram, mój wizualny antyobraz.
Używam materiałów negatywowych, pozytywowych i natychmiastowych, błon graficznych oraz papierów światłoczułych.
W pracy ciemniowej stosuję w większości metodę heliobromu oraz metodę dev-spray, na papierach bromowych i multigrade'owych.
Od kilku lat realizuję konsekwentnie trzy projekty: "weAreChildrenOfOneGod", "Possession" oraz "forestPeople".
Są one wynikiem moich przemyśleń i próbą uporządkowania zdarzeń, które są moją przeszłością i teraźniejszością.

I concentrate on the camera obscura photography - the simplest way of projecting the image on the photosenstive materials.
I don't use the lenses, I invite the omnipresent energy for direct cooperation. I don't put any limitations to the light.
I invite it to the interiors of my simple cameras, register, document and try to get to know it.
Camera obscura photography is mostly unpredictable. While constructing these simple registrators I expect just a satisfying effect and sometimes I don't expect any effect at all.
I manipulate with the focal and the pinhole diameter. I predict and don't predict. My simple cameras register the absolute reality, the frame imperfection. To creation of a pinhole camera is not a special thing. It’s just a simple thing. A special thing to me is the effect, my visual antiPicture. I use negative, positive, instant, immediate films and photosensitive papers. In my work to the dark room I mostly use heliobrom and dev-spray methods with the bromine and multigrade papers. Since a few years I have been working on three projects titled "weAreChildrenOfOneGod", "Possession" and "forestPeople". These are the results of my considerations and my attempt to organize the affairs which are my past and present time.

Robert Panas/invention
2009/Białystok/Polska

Web: Robert Panas
Robert Panas, wystawa
Strona: [1]  2  3  4  5  6  
© 2008 Pinhole
Wszelkie prawa zastrzeżone