Strona główna
Poland 1 | Poland 2 | World A-E | World F-N | World O-Z | Linki | Technika | Wydarzenia | Magazyn
Bibliografia | Kontakt
2010_Nr 1 Co nowego Luty 2011 Co nowego Kwiecień 2011 2011_Nr 1 2011_Nr 2 2012_Nr 3

Dear pinholers,
We are collecting your proposals to the new number of our Magasine. We are looking for:

New pinhole projects (about 10 pictures)
Pinhole for "cover"
Pinhole to the Gallery of One Pinhole
Information about events - festivals, projects, exibitions, worksops, contests...
New pinhole links
New authors joing our international gallery
Articles about your pinhole advantage
We are witing for your proposals! Our addresse is slonko{at]pinhole.com.pl.Drodzy pasjonaci fotografii otworkowej,
aktualnie zbieramy materiały do nowego numeru naszego Magazynu. Poszukujemy:

Nowych projektów otworkowych (ok. 10 prac)
Otworka na "okładkę"
Otworka do Galerii Jednego Otworka
Informacji o wydarzeniach otworkowych - festiwalach, projektach, wystawach, warsztatach, konkursach...
Nowych linków otworkowych
Nowych autorów otworkowych, dołączających do naszej galerii
Artykułów o Waszej otworkowej przygodzie
Czekamy na Wasze propozycje pod adresem: slonko{at]pinhole.com.pl.


Strona: [1]  
© 2008 Pinhole
Wszelkie prawa zastrzeżone