Konkurs fotografii otworkowej
o nagrodę serwisu Fotografia Otworkowa
Serwis internetowy Fotografia Otworkowa, przy współpracy serwisu internetowego Slow Photography, zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie fotografii otworkowej. Patronem medialnym Konkursu jest internetowy magazyn o fotografii – Fotopolis.

Główną nagrodą, ufundowaną przez ww. serwisy, jest otworkowy aparat fotograficzny Omfman 612m:
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Udział w konkursie jest płatny. Opłata wynosi:
 • od uczestnika zamieszkałego na terenie Polski – 35 zł;
 • od uczestnika zamieszkałego w Czechach – 200 koron czeskich;
 • od uczestnika zamieszkałego na terenie krajów strefy euro – 10 euro;
 • od uczestnika zamieszkałego w pozostałych krajach – 15 dolarów USA lub 10 euro.
Opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.

Osoby pragnące wziąć udział w konkursie, a mieszkające w krajach, które ograniczają możliwość międzynarodowych płatności, proszone są o kontakt z Organizatorem; e-mail: info@pinhole.com.pl

Konkurs nie ma określonej tematyki; można nadsyłać dowolne prace, wykonane techniką otworkową. Prace nie mogą być w żaden sposób modyfikowane cyfrowo, z wyjątkiem wywoływania RAW-ów, dopasowania poziomów i kadrowania; nie można też dokonywać fotomontaży; dozwolona jest wielokrotna ekspozycja.

Format prac: krótszy bok nie mniej niż 20 cm, dłuższy bok nie więcej niż 60 cm. Jeden uczestnik może złożyć nie więcej niż 5 pojedynczych fotografii lub 4 pojedyncze fotografie plus jeden cykl, składający się z nie więcej niż pięciu fotografii, który będzie traktowany jako jedna praca.
Skład Jury:
 • Jiří Siostrzonek; doktor filozofii, wykładowca historii sztuk pięknych, filmu, podstaw socjologii oraz psychologii sztuki w Instytucie Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie;
 • Witold Englender; AFIAP, srebrny medal Zasłużony dla Fotografii Polskiej,, członek honorowy Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, współorganizator Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej OFFO, prowadzi Galerię Ciasną w Jastrzębiu-Zdrój;
 • Justyna Komar; organizator Konkursu, redaktor naczelny serwisu Fotografia Otworkowa, fotograf, magister filozofii, etyk, absolwentka UKSW oraz studiów podyplomowych z zakresu grafiki komputerowej 2d w Instytucie Sztuki na Uniwersytecie Śląskim filia w Cieszynie, członek Mazowieckiego Towarzystwa Fotograficznego oraz Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego, współautorka książki Moja cyfrówka i ja;
 • Cezary Dybowski; redaktor naczelny Slow Photography, wieloletni fotograf, założyciel Mazowieckiego Towarzystwa Fotograficznego oraz Polskiego Wydawnictwa Fotograficznego; jest animatorem ruchu fotograficznego i popularyzatorem sztuki fotograficznej, głównie za pomocą Internetu, prowadzi kursy fotografii.
Nagrody i wyróżnienia w Konkursie:
 • za zajęcie pierwszego miejsca – fotograficzny aparat otworkowy Omfman 612m;
 • 5 wyróżnień – album z fotografiami otworkowymi Ryszarda Karczmarskiego Dotyk światła;
 • 5 wyróżnień dla autorów polskojęzycznych, ufundowanych przez Polskie Wydawnictwo Fotograficzne – książki Witolda Dederko Sztuka fotografowania;
 • dodatkowo, Jury dokona wyboru prac, które – jako wyróżnione – będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej oraz zamieszczone w katalogu;
 • wystawa pokonkursowa będzie również prezentowana w ramach festiwalu fotografii otworkowej OFFO 2011
Prace należy nadsyłać na adres:

Justyna Komar
Poste Restante
UP Bielsko-Biala 1
43-300 Bielsko-Biala

Terminarz konkursu:
 • rozpoczęcie przyjmowania prac: 15 maja 2011 r.;
 • zakończenie przyjmowania prac: 15 czerwca 2011 r. Decyduje czas dotarcia prac do Organizatora; data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę;
 • Obrady Jury: 2 lipca 2011 r.;
 • Ogłoszenie wyników: do 10 lipca 2011 r.
Szczegółowe warunki konkursu określa Regulamin.
patron medialny

Informacja o konkursie znajduje się również na stronie Światowego Dnia Fotografii Otworkowej.

Światowy Dzień Fotografii Otworkowej odbywa się raz w roku; tym razem będzie to 24 kwietnia. Trwa regularnie od 2001 roku, a w roku 2010 zaprezentowano na stronie WPPD prawie 3500 zdjęć, w tym 236 z Polski – przy założeniu jeden autor – jedno zdjęcie.